Translate


สูตรอาหารข้นสำหรับโคเล็ก

สูตรนี้มีปริมาณโปรตีน 16-18% เหมาะสำหรับโคที่มีอยู่ตั้งแต่ 2 อาทิตย์ขึ้นไป มีให้เลือกผสมได้ 4 สูตร โดยให้พิจารณาถึงราคาและคุณภาพของวัตถุดิบเป็นเกณฑ์ วัตถุดิบแต่ละชนิดนั้นมีหน่วยนํ้าหนักเป็นกิโลกรัม


สูตรที่ 1
- รำละเอียด 30 กก.
- ปลายข้าว 25 กก.
- ข้าวโพดป่น 25 กก.
- กากถั่วเหลือง 17 กก.
- กระดูกป่น(หรือไอแคลเซียมฟอสเฟต) 2 กก.
- เกลือ 1 กก.

รวม 100 กก.


สูตรที่ 2
- รำละเอียด 30 กก.
- ปลายข้าว 20 กก.
- ข้าวโพดป่น 20 กก.
- กากถั่วเหลือง 8 กก.
- ใบกระถินแห้ง 20 กก.
- กระดูกป่น(หรือไอแคลเซียมฟอสเฟต) 1 กก.
- เกลือ 1 กก.

รวม 100 กก.


สูตรที่ 3
- รำละเอียด 30 กก.
- ปลายข้าว 44 กก.
- ข้าวโพดป่น 6 กก.
- กากถั่วเหลือง 18 กก.
- กระดูกป่น(หรือไอแคลเซียมฟอสเฟต) 1 กก.
- เกลือ 1 กก.

รวม 100 กก.


สูตรที่ 4
- รำละเอียด 24 กก.
- ปลายข้าว 36 กก.
- ข้าวโพดป่น 8 กก.
- กากถั่วเหลือง 10 กก.
- ใบกระถินแห้ง 20 กก.
- กระดูกป่น(หรือไอแคลเซียมฟอสเฟต) 1 กก.
- เกลือ 1 กก.

รวม 100 กก.

โดยทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับความยาก-ง่าย ในการหาวัสถุดิบในแต่ละพื้นที่ ซึ่งแต่ละสูตร รวมกันได้ 100 กิโลกรัม โดยโปรตีนทั้งหมดได้ ประมาณ 16% - 18%


ข้อแนะนำเพิ่มเติม

          1.นอกจากจะให้โคได้กินอาหารหยาบ และอาหารข้นสำหรับโคนมแล้ว จะต้องให้โคได้กินนํ้าสะอาดอย่างพอเพียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีแร่ธาตุเอาให้โคได้กินอยู่ตลอดเวลา โดยผู้เลี้ยงจะเตรียมไว้ให้โคในรูปเป็นผง ซึ่งมีวิธีการเตรียมที่ง่าย หรืออาจจะเตรียมโดยอัดให้เป็นก้อนก็ได้

          2.ในการผสมอาหารข้นสำหรับโคนมเองนั้น ควรจะกระทำก็ต่อเมื่อมีโคนมอยู่จำนวนมาก สามารถหาซื้อวัตถุดิบที่มีอยู่ในสูตรได้ง่าย และวัตถุดิบเหล่านั้นต้องมีคุณภาพดี คือ ใหม่ สด ไม่มีกลิ่นเหม็นหืน  ไมีมีสิ่งปลอมปนและประการสำคัญคือ หากคำนวณดูแล้วปรากฏว่าต้นทุนอาหารข้นสำหรับโคนมที่ผมเองนั้นราคาใกล้เคียงกับอาหารเม็ดที่บริษัทผลิตขาย อย่างนี้แล้วจึงควรวจะซื้อจากบริษัท แต่หากเกษตรมีวัตถุดิบต่างๆ ที่ดีและมีคุณภาพ ทั้งราคาที่ผสมเองถูกกว่าซื้อจากบริษัท ตังนี้จึงน่าจะผสมไว้ใช้เอง

          3. สูตรอาหารข้นสำหรับโคนมที่แนะนำมาทั้งหมดนี้ สามารถดัดแปลงได้ โดยพิจารณาถึงราคาและคุณภาพวัตถุดิบเป็นเกณฑ์ แต่ในการเปลี่ยนสูตรอาหารแต่ละครั้ง ควรปรึกษากับผู้ที่มีความรู้ในด้านนี้ก่อน


ขั้นตอนในการผสมอาหารข้นด้วยตัวเอง

1. ชั่งวัตถุดิบแต่ละชนิดให้ได้นํ้าหนักตามต้องการ

2. เทวัตถุดิบที่มีนํ้าหนักมากที่สุดที่มีอยู่ในสูตรอาหารนั้น กองบนพื้นเป็นอันดับแรก

3. เทวัตถุดิบที่มีนํ้าหนักกรองลงมา เททับลงไปเป็นชั้น ๆ ตามลำดับ

4. โรยแร่ธาตุและวิตามิน (ถ้ามีในสูตร) เป็นลำดับสุดท้าย โดยโรยให้ทั่ว ๆ กอง

5. คลุกเคล้าวัตถุดิบให้เข้ากันทั่วทั้งกอง

6. หากพบเศษวัตถุต่าง ๆ เช่นเชือกไนล่อน เชือกฟาง ถุงพลาสติก ก้นบุหรี่ หลอดกาแฟ ตาปูหรือสิ่งปลอมปนอื่น ๆ ให้เก็บออกทันทีที่พบเห็น

* * * * * *
เนื้อหาดีดีจาก : อัมพร นันทธีโร, ประสงค์ ไคลมี
ภาพ : www.qualitechco.com
เรียบเรียงโดย : DairyFeed

date
comments