Translate


วิธีทำนมสดชีวภาพ บำรุงโคนม

          นมสดชีวภาพ หรือ ปุ๋ยนมสด, ปุ๋ยชีวภาพ นี้ทำมาจากน้ำนมโค นำมาหมักเข้ากับส่วนผสมเพื่อใช้ลดต้นทุนในการทำอาชีพเกษตกร นมสดชีวภาพนอกจากจะใช้ประโยชน์ในทางด้านปุ๋ยแล้ว ทางด้านสัตว์ก็ถือว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมากเช่นกัน ส่วนวิธีการทำจะเป็นอย่างไร ไปดูกันเลยครับ


วัตถุดิบ ทำนมสดชีวภาพ
          1. นมวัว 25 ลิตร
          2. พรีมิกท์ (แร่ธาตุปลีกย่อยไว้ผสมกับอาหารสัตว์) 2 ½ ช้อนโต๊ะ
          3. หัวเชื้อสำเร็จรูป ½ กิโลกรัม

วิธีการทำ ทำนมสดชีวภาพ
          น้ำส่วนผสมทั้งหมดมาผสมรวมกัน คนให้เข้ากัน ใส่ในถังที่มีฝาปิด จากนั้นหมักไว้ประมาณ 30 วัน ก็สามารถนำมาใช้ได้

วิธีการใช้ ทำนมสดชีวภาพ
          นำไปใช้เป็นส่วนผสมในอาหารให้โคนมกิน เช่น อาจจะนำไปราดฟางข้าว นำไปผสมกับอาหารข้น น้ำไปผสมน้ำให้โคนมกิน (แต่วิธีนี้อาจจะต้องล้างอ่างน้ำบ่อย) หรือน้ำไปเป็นส่วนผสมในอาหาหมักของโคนม (ปริมาณตามเหมาะสม)

          แต่ถ้านำไปใช้เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืช ให้นำไปผสมกับน้ำ ในอัตราส่วนปุ๋ยนมสดชีวภาพ 40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร นำไปฉีดพ่น โดยให้ทำการฉีดพ่นในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นตามความต้องการ

* * * * *


date
comments