Translate


สูตรอาหารหมักเพิ่มโปรตีน เร่งการเจริญเติบโต ป้องกันโรค


          ในการเลี้ยงโคนมนั้นอาหารถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับเกษตรกรแต่ละรายว่าเลือกให้อาหารชนิดไหนเพื่อที่จะเพิ่มการเจริญเติบโตช่วยป้องกันโรค ซึ่งจากการลงพื้นที่เข้าร่วมพูดคุยกับคุณบุญญวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เกษตรกรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการทำเกษตรแบบผสมผสาน นั้น คุณบุญญวัฒน์ ได้แนะวิธีการเลือกและหมักอาหารเพื่อเพิ่มโปรตีน เร่งการเจริญให้กับวัว ด้วยวิธีการง่าย ๆ ดังนี้

วัสดุอุปกรณ์ในการทำอาหารหมักสำหรับวัวเร่งการเจริญเติบโตป้องกันโรค
          1. ต้นข้าวโพดแห้ง  1  กิโลกรัม
          2. กากมันสำปะหลัง   1  กิโลกรัม
          3. กระถินสับ (ใช้ทั้งก้านและใบ)  1  กิโลกรัม
          4. นมสดชีวภาพ  1  ช้อนชา (วิธีการทำ)
          5. กากน้ำตาล  1  ช้อนชา
          6. น้ำ  (ตามความเหมาะสม)

วิธีการทำอาหารหมักสำหรับวัวเร่งการเจริญเติบโตป้องกันโรค
          1.นำต้นข้าวโพดหั่นให้มีความยาวประมาณ 1 ไม้บรรทัด หรือ ฟุต เพื่อให้ง่ายต่อการคลุกเคล้าและการหมัก

          2.นำส่วนผสมทั้งหมด ต้นข้าวโพดแห้ง กากมันสำปะหลัง กระถินสับ มาผสมรวมกัน จากนั้นคนให้เข้ากัน

          3.ค่อยๆเทน้ำลงไปในถังครึ่งนึ่งก่อน แล้วเทปุ๋ยนมสดและกากน้ำตาลลงไป คลุกเคล้าให้เข้ากัน ค่อยๆเทน้ำลงไป ให้ได้ความชื้นประมาณ 60% หลังจากนั้นนำไปใส่ถังหมักที่มีฝาปิดให้สนิท

          4.หมักไว้ 21 วัน ก็สามารถนำมาให้โค กระบือ แพะ กินได้ เป็นอาหารหลัก

ประโยชน์ของอาหารวัวชีวภาพ
          อาหารโคนมชีวภาพ  นอกจากจะช่วยในการเร่งการเจริญเติบโต  สร้างภูมิต้านทานที่ดีให้กับโคนมแล้ว  ยังช่วยประหยัดต้นทุนได้เป็นอย่างดี  และที่สำคัญ  ยังสามารถเก็บไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งหรือหน้าฝน  ซึ่งสามารถหมักเก็บไว้ใช้ได้ถึง  1 ปี

*** หมายเหตุ : วิธีการทำนมสดชีวภาพ คลิ๊ก

* * * * *
ที่มา : Bloggang


date
comments