Translate


น้ำราดฟาง เพิ่มคุณภาพอาหารหยาบ ลดต้นทุนอาหารโคนม


          การเลี้ยงโคนม ถือว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงมีรายได้ประจำ แต่การจะเลี้ยงโคนมให้ได้ประสิทธิภาพ แม่โคนมหนึ่งตัวให้น้ำนมมากมีหลายเทคนิค วันนี้ Dairy Feed จะมาแนะนำ สูตรน้ำราดฟาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอาหารหยาบเพิ่มคุณค่าทางอาหารให้กับโคนม เพื่อลดต้นทุนการใช้อาหารข้นคุณภาพโปรตีนสูง แล้วยังสามารถเพิ่มผลผลิตน้ำนมให้ได้มากในแต่ละวันกัน ด้วยน้ำราดฟางช่วยเพิ่มพลังงานและเสริมอาหารให้โคนม ประหยัดต้นทุน และลดค่าใช้จ่ายได้

ส่วนผสม สูตร“น้ำราดฟาง” 
1. ฟางข้าวหรือหญ้าแห้ง 200-250 กิโลกรัม
2. กากน้ำตาล 15 กิโลกรัม
3. น้ำ 120 ลิตร
4. ยูเรีย 15 กิโลกรัม

วิธีทำ “น้ำราดฟาง
1. นำยูเรียไปละลายกับน้ำ (ให้ละลายให้หมด ถ้าถ้าโคนมกินยูเรียโดยตรงที่ยังไม่ละลายอาจจะเป็นอันตรายกับโคนมได้ )

2. เทกากน้ำตาลลงไปในน้ำที่ละลายยูเรีย แล้วคนให้เข้ากัน

3. เตรียมฟางหรือหญ้าแห้งให้เป็นกอง แล้วนำน้ำที่ผสมเสร็จไปรดให้ทั่วถึงทั้งกอง

4. นำผ้าใบมาคลุมทิ้งไว้ซัก 1 ชั่วโมง ฟางหรือหญ้าแห้งจะนุ้มหอม ทำให้น่ากินสำหรับโคนม

*** หมายเหตุ
          ควรทำให้กินหมดภายในคาดเดียว หรือ วันต่อวัน ไม่ควรทำในปริมาณที่มาก เพราะถ้าทิ้งไว้นาน ๆ อาจจะเกิดจุรินทรีย์ หรือเชื่อรา บางตัวที่ไม่เป็นผลดีกับโคนม ถ้าหากว่าฟางหรือหญ้าแห้งที่ราดน้ำไปแล้วโคนมกินไม่หมด ให้ทิ้งหรือนำไปทำเป็นปุ๋ยหมักก็ได้

* * * * *


date
comments